در حال جستجو...

اینترنت پرسرعت

امتیازبندی مشترکین

شرکت هماراسیستم برای ارج نهادن به مشترکین خود اقدام به امتیازبندی مشترکین ADSL ، موسوم به طرح امتیازی (Bonus)، از اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ نموده است.
براساس این طرح مشترکین با توجه به مدت زمان اشتراک و نوع سرویس، امتیازی را بعنوان امتیاز اولیه کسب نموده و با هربار تمدید سرویس و یا شارژ حجمی سرویس، امتیاز خود را افزایش داده و با رسیدن به حد نصاب تعیین شده، در هنگام تمدید اشتراک، هدیه ای را بصورت "حجم اضافی" یا "روز اضافی " ( با توجه به نوع سرویس ) بصورت اتوماتیک دریافت خواهند نمود. بدیهی است مشترکین تا زمان عدم انصراف و جمع آوری سرویس خود با هربار تمدید سرویس و یا خرید شارژ حجمی و کسب امتیازات بیشتر، هدیه بیشتری را براساس امتیازات جدید کسب شده دریافت خواهند نمود.

جدول هدیه امتیازات برای سرویس های محدود
ردیف امتیاز ارزش ریالی هدیه هدیه حجمی
۱ ۲۰۰ الی ۴۹۹ ۱۹,۵۰۰ ریال 0.5GB
۲ ۵۰۰ الی ۸۹۹ ۳۸,۸۸۰ ریال 1GB
۳ ۹۰۰ الی ۱۳۹۹ ۵۸,۵۰۰ ریال 1.5GB
۴ ۱۴۰۰ الی ۲۱۹۹ ۷۷,۷۶۰ ریال 2GB
۵ ۲۲۰۰ الی ۳۵۰۰ ۱۱۶,۶۴۰ ریال 3GB
۶ بالاتر از ۳۵۰۰ ۱۵۵,۵۲۰ ریال 4GB

جدول هدیه امتیازات برای سرویس های نامحدود
ردیف امتیاز ارزش ریالی هدیه
۱ ۲۰۰ الی ۴۹۹ ۲۰,۰۰۰ ریال
۲ ۵۰۰ الی ۸۹۹ ۴۰,۰۰۰ ریال
۳ ۹۰۰ الی ۱۳۹۹ ۶۰,۰۰۰ ریال
۴ ۱۴۰۰ الی ۲۱۹۹ ۸۰,۰۰۰ ریال
۵ ۲۲۰۰ الی ۳۵۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ریال
۶ بالاتر از ۳۵۰۰ ۱۶۰,۰۰۰ ریال


جهت برخورداری از هدایای امتیازات موارد زیر را بدقت مطالعه نمائید
 • امتیاز اولیه مشترکین براساس نوع سرویس فعلی و تعداد تمدید های سرویس از زمان ثبت نام تا اول اردیبشهت ماه ۱۳۹۱ محاسبه و منظور گردیده است.
 • برای مشترکین بعد از تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۱، امتیاز سرویس ثبت نامی به عنوان امتیاز اولیه مشترک محاسبه می‌شود.
 • طرح امتیازی تنها برای مشترکین حقیقی می باشد.
 • هدیه زمانی برای سرویس های نامحدود به نسبت امتیاز و سرویس انتخابی ارائه خواهد شد .
 • جهت برخورداری از هدیه و امتیاز موردنظر باید سرویس خود را حداقل ۳ ماهه و تا قبل از اتمام سرویس جهت تمدید اشتراک اقدام گردد .
 • در صورتی‌که مشترک پس از اتمام زمان سرویس اقدام به تمدید سرویس نماید تا ۵ روز پس از اتمام زمان سرویس تنها امتیاز تمدید به مشترک تعلق می‌یابد.
 • برای سرویس های حجمی به ارزش ریالی، هدیه حجم و برای سرویس های نامحدود به تناسب ارزش ریالی، هدیه زمانی تعلق خواهد گرفت.
 • درصورتی‌که مشترکین از سرویس خود انصراف (جمع آوری) نمایند امتیازات آنها صفر خواهد گردید.
 • امتیازات مشترکینی که اقدام به تغییر خط نمایند به خط جدید انتقال می یابد .
 • ثبت نام سرویس‌های جشنواره و تمدید سرویس‌های پیشنهادات روزانه و همچنین بسته‌های تخفیفی، نیترو و شبانه دارای امتیاز نمی باشند.
 • تمامی اطلاعات جداول فوق می تواند در طول دوره طرح تغییر یابد، به این دلیل تمام مشترکین جهت اطلاع از آخرین تغییرات باید به صفحه فوق مراجعه نمایند.

پشتیبانی شبانه‎روزی