در حال جستجو...

بسته‌های نیترو ADSL

بسته‌های پرسرعت تشویقی نیترو، بسته‌های زمان‌دار با افزایش سرعت و قیمت پایین‌تر هستند. با خرید و فعال‌سازی هر بسته‌ نیترو، تا پایان زمان بسته‌ با حداکثر سرعت از حجم اصلی سرویس خود استفاده می‌کنید و پس از پایان زمان نیترو، سرعت سرویس شما به حالت قبل باز می‌گردد.
بنابر این با استفاده از بسته‌های نیترو می‌توانید مقدار حجم سرویس خود را با سرعتی بالاتر از سرعت سرویس فعلی و در مدت زمان مشخص استفاده کنید.

بسته‌های نیترو زمان‌دار

بر روی کدام سرویس‌ها می‌توان از نیترو استفاده کرد؟

از بسته‌های نیترو می‌توانید برای سرویس ‌های کمتر از 8Mbps استفاده کنید و با فعال کردن بسته نیترو سرعت سرویس‌ها تا 8Mbps افزایش می‌یابد.

  • لطفا توجه داشته باشید که بسته‌های نیترو بر روی سرویس‌های ADSL فعال قابل استفاده است و جهت خرید بسته، حداقل مانده اعتبار سرویس باید بیشتر از مدت اعتبار بسته باشد، در صورت پایان زمان اشتراک ADSL،‌ قبل از خرید و فعال‌سازی بسته نیترو ابتدا باید سرویس خود را تمدید کنید.
  • پس از فعال‌سازی نیترو، تا پایان زمان نیترو و بازگشت سرویس به حالت قبل، در ساعات شبانه هم ترافیک بسته نیترو مصرف می‌شود و پس از پایان بسته نیترو می‌توانید دوباره از بسته شبانه خود استفاده کنید.
  • حداکثر سرعت دریافتی شما بستگی به شرایط فیزیکی و پارامترهای فنی خط تلفن ADSL شما دارد.

پشتیبانی شبانه‎روزی