در حال جستجو...

اخبار

یکشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۵

کاهش قیمت‌های شارژ حجمی

طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت ترافیک حجمی سرویس‌های اینترنت به شرح جدول فوق کاهش یافته است.

علاوه بر کاهش قیمت ترافیک حجمی،‌ در مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تغییراتی نیز در قیمت و نوع سرویس‌های اینترنت به تصویب رسیده است که پس از اجرایی شدن کامل این مصوبه، توسط شرکت‌های ارائه دهنده به کاربران عرضه خواهد شد.

مصوبه جدید قیمت‌های خدمات اینترنت را می‌توانید در وب‌سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطالعه کنید. [لینک مصوبه]

تعرفه جدید حجم اضافی

آخرین اخبار