در حال جستجو...

بخش کاربران اینترنت

لطفا شماره تلفن ADSL خود را وارد کنید:
لطفا سرویس مورد نظرتان را انتخاب کنید:
در صورت نیاز می‌توانید مقدار حجم اضافی سرویس خود را انتخاب کنید:

در ساعات شبانه (۲ بامداد تا ۸ صبح) می‌توانید از بسته‌های شبانه به صورت نامحدود استفاده کنید:

سرویس انتخابی شما دارای هدیه شبانه رایگان است.
در صورت انتخاب بسته شبانه، هدیه رایگان سرویس حذف و حجم بسته شبانه جایگزین آن خواهد شد. در صورت لزوم می‌توانید پس از مصرف شارژ شبانه فعلی، اقدام به خرید بسته جدید نمایید. [بیشتر بدانید]

کد تخفیف خود را وارد کنید:
پیشنهاد ویژه برای شما:
صورت‌حساب شما:

باقی‌مانده حجم اضافی خریداری شده، صرفا در صورتی که مشترک قبل از اتمام زمان سرویس اقدام به تمدید سرویس خود نماید به یک دوره بعدی انتقال خواهد یافت.
خدمات ارایه شده به مشترکین مطابق ضوابط مصوبه جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات با SLA خدمات ارتباط داده‌ها می‌باشد. [مشاهده پارامترهای مصوبه]

پشتیبانی شبانه‎روزی