در حال جستجو...

پشتیبانی

شکایات

مشترکین محترم خدمات هماراسیستم می‌توانند در صورت داشتن هرگونه شکایات از کیفیت و نحوه ارائه خدمات و پشتیبانی ، با تکمیل و ارسال فرم زیر شکایت خود را مطرح نمایند. مدیریت شرکت با بررسی شکایات ارسالی از سوی مشترکین نسبت به رفع و بهبود آن جهت افزایش رضایتمندی مشترکین اقدام خواهد نمود.

  • شکایت خود را جهت بررسی، بصورت کامل و شفاف در فرم زیر نوشته و ارسال نمائید.
  • بعد از ارسال فرم کد 17 رقمی جهت پیگیری شکایت داده خواهد شد که آنرا جهت پیگیری های بعدی یادداشت نمائید.
پشتیبانی شبانه‎روزی