در حال جستجو...

اخبار

چهارشنبه ۱۳ بهمن

دریافت گواهی‌نامه ISO 10002 در مدیریت کیفیت (رضایت‌مندی مشتریان) توسط هماراسیستم

شركت هماراسیستم پس از طی مراحل ممیزی موفق به اخذ گواهی‌نامه ایزو 10002:2014 مدیریت کیفیت و رضایت‌مندی مشتریان شد.
براساس ممیزی بعمل آمده از شرکت هماراسیستم در طی یک سال گذشته در مورد روند بهبود کیفیت و خدمات و همچنین افزایش رضایت‌مندی مشتریان، از طرف تیم ممیزی، این شرکت واجد شرایط دارا بودن گواهینامه ایزو 10002:2014، شناخته شد.

ایزو 10002:2014 مدیریت کیفیت و رضایت‌مندی مشتریان

آخرین اخبار