در حال جستجو...

اخبار

چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

دریافت گواهی‌نامه ISO 10002 در مدیریت کیفیت (رضایت‌مندی مشتریان) توسط هماراسیستم

شركت هماراسیستم پس از طی مراحل ممیزی موفق به اخذ گواهی‌نامه ایزو 10002:2014 مدیریت کیفیت و رضایت‌مندی مشتریان شد.
براساس ممیزی بعمل آمده از شرکت هماراسیستم در طی یک سال گذشته در مورد روند بهبود کیفیت و خدمات و همچنین افزایش رضایت‌مندی مشتریان، از طرف تیم ممیزی، این شرکت واجد شرایط دارا بودن گواهینامه ایزو 10002:2014، شناخته شد.

ایزو 10002:2014 مدیریت کیفیت و رضایت‌مندی مشتریان

آخرین اخبار