در حال جستجو...

بسته‌های شارژ حجمی زمان‌دار

شرکت هماراسیستم در راستای کسب رضایت مشترکین و با هدف افزایش سطح تنوع سرویس و لحاظ بیشترین کیفیت و کمترین هزینه در جهت ارائه خدمات به روز، اقدام به ارائه بسته حجمی زمان‌دار نموده است، که طبق شرایط ذیل قابل ارائه می‌باشند.

بسته‌های حجمی زمان‌دار

بر روی کدام سرویس‌ها می‌توان از بسته‌های حجمی زمان‌دار استفاده کرد؟

  • بسته حجمی زمان‌دار تنها در بازه زمانی مشخص شده قابل استفاده می باشد.
  • درصورت عدم استفاده و یا باقیمانده بخشی از ترافیک ، حجم مذکور قابل انتقال نمی باشد
  • در صورتی‌که زمان سرویس اصلی مشترک کمتر از زمان بسته حجمی خریداری شده باشد، امکان استفاده از بسته حجمی خریداری شده تا پایان زمان سرویس اصلی مشترک خواهد بود.
  • پس از خرید بسته حجمی زمان‌دار ، شروع زمان بسته بصورت اتوماتیک همزمان با خرید بسته لحاظ خواهد شد.
  • مشترکینی که حجم سرویس آنها به اتمام نرسیده است نمی‌تواند این بسته را خریداری نمایند.

پشتیبانی شبانه‎روزی