در حال جستجو...

پشتیبانی

پارامترهای مصوبه سازمان تنظیم مقررات

پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات( Sla ) شرکت هماراسیستم بر اساس مصوبه شماره 177 کمسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پرسرعت ADSL

شرح پارامتر میزان تعهد سرویس برنزی میزان تعهد سرویس نقره ایی
حداکثر میزان تلفات بسته ها ( PLR ) - پارامتر a (داخل شبکه)%3 (داخل شبکه)%1
حداکثر میزان تاخیر مجاز ( Latency ) - پارامتر b داخلی هماراسیستم 60 میلی ثانیه
خارجی 200 میلی ثانیه
داخلی هماراسیستم 50 میلی ثانیه
خارجی 150 میلی ثانیه
پهنای باند تضمین شده ( CIR ) - پارامتر C داخلی هماراسیستم 90 %سرعت فروخته شده داخلی هماراسیستم 90 %سرعت فروخته شده
میانگین زمان تعمیر و بازیابی و برقراری مجدد سرویس ( MTTR) 14 ساعت 4 ساعت
ضریب دسترسی (حداکثر میزان دسترسی مشتری به خدمات ارائه شده ) 98% 99%

میزان تلفات بسته­‌ها (PLR(Packet Loss Ratio :
به میانگین گم شدن و یا از دست رفتن بسته­‌های IP در طول شبکه خدمت­‌دهنده اطلاق می­‌شود و به روش ارسال بسته‌­های ICMP به اندازه 100 بایت و به تعداد 1000 عدد از پورت دسترسی خدمت­‌گیرنده تا نقطه انتهایی داخل شبکه خدمت­‌دهنده و بر اساس میانگین نمونه‌­برداری‌­های متوالی Ping Test در طول یک ساعت و یا بر اساس سایر روش­‌های استانداردی که سازمان اعلام خواهد کرد، محاسبه می‌­شود.

تاخیر(Latency):
متوسط زمانی که طول می­‌کشد تا یک بسته IP در شبکه خدمت­‌دهنده از پورت دسترسی خدمت­‌گیرنده تا نقطه انتهایی شبکه خدمت­‌دهنده برسد. این پارامتر بر اساس میانگین نمونه­‌برداری در دوره زمانی و یا بر اساس سایر روش‌­های استانداری که سازمان اعلام خواهد کرد محاسبه می­‌شود.

پهنای باند تضمین شده (CIR(Committed Information Rate :
به حداقل پهنای باند اختصاص یافته به خدمت­‌گیرنده در دوره زمانی اطلاق می­‌شود که همان ضریب اشتراک یک به هشت است.

میانگین زمان بازیابی یا تعمیر (MTTR(Mean Time To Restore or Repair :
به میانگین زمان رفع خرابی و برقراری مجدد خدمت براساس توافق بین خدمت­‌دهنده و خدمت­‌گیرنده اطلاق می­شود.

لازم به توضیح است که بر اساس قوانین مصوب سازمان تنظیم مقررات موارد زیر شامل نقض SLA (جبران خسارت) نخواهد بود:
  • قطعی‌های ناشی از قوه قاهره ( فورس ماژور) مانند حوادث طبیعی. در این حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نیست.
  • قطعی‌هایی که به واسطه خرابی تجهیزات خدمت گیرنده باشد.
  • قطعی‌هایی که در زمان Down Time باشد.
  • قطعی‌هایی که بنا به درخواست خدمت گیرنده باشد (مانند جابجایی، آزمایش شبکه داخلی و ....) باشد.
  • قطعی‌هایی که ناشی از تخطی خدمت گیرنده از قوانین و مقررات و یا مفاد SLA باشد.
  • قطعی‌های ناشی از عدم پرداخت صورت‌حساب.
  • قطعی‌های ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا امنیتی کشور و یا سایر مراجع ذی‌صلاح که در این حالت زمان قطعی مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمی‌شود.

پشتیبانی شبانه‎روزی