در حال جستجو...

اینترنت پرسرعت

بسته‌های شبانه هماراسیستم

با خرید بسته‌های شبانه هماراسیستم، می‌توانید در ساعات شبانه از سرویس خود رایگان استفاده کنید. یعنی در مدتی که بسته شبانه فعال است، طی ساعات شبانه از حجم سرویس شما مصرف نمی‌شود.

بسته‌های شبانه تغییری در سرعت سرویس شما ایجاد نمی‌کنند و طی ساعات شبانه می‌توانید با همان سرعت سرویس ADSL خود از این بسته‌ها استفاده کنید. پس از پایان زمان بسته شبانه، روش محاسبه حجم شبانه به حالت عادی باز می‌گردد و پس از آن در ساعات شبانه از شارژ اصلی حجم سرویس شما کسر می‌شود. البته همیشه می‌توانید پس از پایان شارژ شبانه خود، بسته جدیدی تهیه کنید.

ساعات دانلود بسته‌های شبانه هماراسیستم از ساعت ۲ بامداد تا ۸ صبح در تمام روزهای هفته است.

شرایط استفاده از بسته‌های شبانه

بسته شبانه‌ای که در هر سرویس خریداری می‌کنید محدود به دوره زمانی آن سرویس است و امکان انتقال آن به دوره‌های بعدی وجود ندارد. برای مثال اگر ۲۵ روز از دوره سرویس شما باقی باشد، با خرید بسته شبانه یک ماهه فقط در طی ۲۵ روز باقی‌مانده فرصت استفاده از این بسته را خواهید داشت.

  • بسته‌های شبانه بر روی تمام سرویس‌های ADSL هماراسیستم قابل استفاده است.
  • بسته شبانه خریداری شده، محدود به دوره فعلی سرویس است و امکان انتقال باقی‌مانده آن به دوره‌های بعدی وجود ندارد.
  • این بسته‌ها تغییری در سرعت سرویس شما ایجاد نمی‌کنند و در طول ساعات شبانه هم می‌توانید با همان سرعتی که در طول روز از سرویس ADSL خود استفاده می‌کنید، از بسته شبانه استفاده کنید.
  • در صورت اتمام حجم سرویس، امکان استفاده از بسته شبانه وجود ندارد.

پشتیبانی شبانه‎روزی