در حال جستجو...

بخش کاربران اینترنت

لطفا نام کاربری SKY خود را وارد کنید:
لطفا سرویس مورد نظرتان را انتخاب کنید:
در صورت نیاز می‌توانید مقدار حجم اضافی سرویس خود را انتخاب کنید:
کد تخفیف خود را وارد کنید:
پیشنهاد ویژه برای شما:
صورت‌حساب شما:

باقی‌مانده حجم اضافی خریداری شده، صرفا در صورتی که مشترک قبل از اتمام زمان سرویس اقدام به تمدید سرویس خود نماید به یک دوره بعدی انتقال خواهد یافت.
خدمات ارایه شده به مشترکین مطابق ضوابط مصوبه جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات با SLA خدمات ارتباط داده‌ها می‌باشد. [مشاهده پارامترهای مصوبه]

پشتیبانی شبانه‎روزی